Dlaczego elektrośmieci mogą być niebezpieczne?

elektrośmieci

Wraz z rozwojem technologii i wychodzeniem z użycia przestarzałych urządzeń elektrośmieci stanowią rosnący problem mający wpływ na zdrowie ludzi, środowisko naturalne. Elektronika towarzyszy nam w codziennym życiu od smartfonów po telewizory, komputery i sprzęt AGD, jednak wiele osób nie wie, co należy zrobić ze zużytą elektroniką.

Podstawowe zagrożenie wiążące się z nieprawidłowym przechowywaniem elektroodpadów wiąże się z toksycznymi substancjami chemicznymi takimi jak ołów, rtęć, kadm czy związki bromowane używanymi w produkcji zwłaszcza starszych sprzętów. Kiedy elektrośmieci trafiają na składowiska śmieci lub są niewłaściwie przetwarzane, toksyny te mogą wyciekać do gleby i wód gruntowych, stanowiąc poważne zagrożenie dla ekosystemu, a pozostawione w mieszkaniu potrafią negatywnie wpłynąć na zdrowie domowników.

Zagrożenie Dla Zdrowia

Przechowywanie elektrośmieci w domu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Wiele urządzeń elektronicznych zawiera toksyczne substancje, które mogą uwalniać się do otoczenia, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia sprzętu. Na przykład stare telewizory i monitory komputerowe zawierają kineskopowe ekrany, w których znajduje się ołów. Ołów jest neurotoksyną, która może wpływać na rozwijający się układ nerwowy dzieci, a także wywoływać problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym u dorosłych. Również obecna w niektórych urządzeniach rtęć jest niezwykle toksyczna i może prowadzić do uszkodzeń mózgu, nerek i innych narządów wewnętrznych.

Skutki dla środowiska

Niewłaściwie przechowywane elektrośmieci mogą stanowić także poważne zagrożenie dla środowiska. Składowane na wysypiskach lub w innych nieprzeznaczonych do tego miejscach toksyczne substancje mogą przedostać się do gleby, wód gruntowych oraz powietrza – przykładowo często występująca w świetlówkach i w niektórych termometrach elektronicznych rtęć czy ołów, który jest powszechnie używany w bateriach i kablach elektrycznych, mogą znacząco zanieczyścić glebę i wody gruntowe. 

Recykling i utylizacja

Recykling elektrośmieci jest kluczowym krokiem w zarządzaniu tym problemem. Poprawnie przetwarzane elektrośmieci nie tylko pozwalają nie tylko uniknąć skażenia środowiska i negatywnych skutków zdrowotnych, ale także odzyskać cenne surowce i ponownie je wykorzystać, co zmniejsza potrzebę wydobywania nowych surowców do produkcji kolejnych urządzeń. Recykling elektrośmieci powinien być przy tym przeprowadzany zgodnie z przepisami, aby uniknąć niewłaściwego przetwarzania i zanieczyszczenia środowiska.

Warto zdawać sobie sprawę z zagrożenia wiążącego się z niewłaściwym przechowywaniem i utylizacją elektroodpadów, aby mieć świadomość, jak najlepiej pozbyć się przestarzałej elektroniki z własnego domu. Istnieje wiele sposobów na utylizację elektrośmieci, m.in. organizowane przez samorządy zbiórki czy odbiór starego sprzętu przez sklepy. Mieszkańcy Warszawy, Trójmiasta, Lublina i Świdnika mogą skorzystać również z darmowej oferty odbioru elektrośmieci na stronie Odbiorydomowe.pl.