Formularz odbioru odpadów

  1. Dane adresowe

  2. Dane kontaktowe

  3. Przekazywane elektroodpady

  4. Stan elektroodpadów

  5. Warunki szczegółowe odbioru

  6. Koszt odbioru 0PLN

  7. Zgoda na przetwarzanie danych