Polityka RODO

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma D- Media Sp. z o.o., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18.
2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
– realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO);
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO);
– odpowiedzi na zadane pytanie/kontakt, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być biura rachunkowe, banki, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora oraz operator czatu Smartsupp.com, s.r.o., ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie (cel: Zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta jest w naszym dobrze pojętym interesie. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania plików cookie lub też innych danych podanych przez klientów w oknie czatu. Dane osobowe w oknie czatu są przetwarzane automatycznie. Zaawansowane funkcje są włączone tylko wtedy, gdy klienci na to wyrazili zgodę, co też obejmuje wykorzystanie analitycznych i/lub marketingowych plików cookie).
5. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO).
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową dalszej współpracy lub jej rozpoczęcia.