Szkodliwe elektroodpady

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub do lasu bezpośrednio zanieczyszczają środowisko przyrodnicze i są zagrożeniem dla zdrowia ludzi.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.

Rtęć

Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości. Może prowadzić również do nowotworów.

Ołów

Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Jest toksyczny i rakotwórczy. Po wchłonięciu do organizmu, dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, następnie metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie gromadzi się w tkance kostnej i niszczy szpik.

Chrom

Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek znajduje się też w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem powoduje zaburzenia układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią.

Związki bromu

Związki bromu stosowane są min. w komputerach. Po przedostaniu się do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

Kadm

Kadm znajduje się w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje nowotwory, zaburza metabolizm wapnia.

Nikiel

Nikiel w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie. Przyczynia się do zmian w szpiku kostnym oraz do zmian nowotworowych.

Freon

Freon to gaz zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla ozonosfery. Od 1998 r. nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu.

Azbest

Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej i raka płuc.